China

1988

Itinary

From

To

London

Hong Kong

Hong Kong

Quilin

Quilin

Shanghai

Shanghai

Suzhou

Suzhou

Wuxi

Wuxi

Nanjing

Nanjing

Great Wall

Great Wall

Beijing

Beijing

Xian

Xian

Yangtse River

Yangtse River

Canton

Canton

Hong Kong

Hong Kong

London